VvE Ondiep

Nieuwsbrief Verduurzaming 1

Nieuwsbrief Verduurzaming
VvE Coöperatieve vereniging Ondiep U.A.
(VvE Ondiep)
Nummer 1 –27 januari 2023

Beste eigenaren en bewoners,

Het nieuwe jaar is begonnen. Wij starten het jaar goed met het maken van een plan om onze gebouwen te verduurzamen en voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst.

Via de provincie Utrecht heeft de VvE subsidie ontvangen om dit plan te maken. We krijgen hierbij hulp van Hilbrand Does en Judith Maas van energieadviesbureau Energiegarant.

Het project doen wij samen met u als eigenaar en/of bewoner.  De komende periode zullen er informatieavonden worden georganiseerd waar u mee kunt denken over de manier waarop uw woning kan worden verbeterd en energiebesparende maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

Als eerste stap nodigen wij u uit om de onderstaande enquête in te vullen. Hiermee willen wij van u weten hoe tevreden u nu bent en wat u belangrijk vindt bij het verbeteren van uw woning.

Het invullen van de enquête kan via uw mobiele telefoon, computer of tabblad en kost ongeveer 10 minuten. Het is handig om u jaarlijkse energieverbruik bij de hand te hebben. U kunt gebruik maken van de QR-code of de onderstaande link

Enquete invullen niet meer mogelijk!

Projectplanning

In 2022 is door Energiegarant een energieadviesrapport gemaakt. Aan de hand van een aantal voorbeeldwoningen is gekeken wat de energiebesparingsmogelijkheden zijn. De bevindingen in het rapport en met de uitkomsten van de enquête zullen wij op eerstvolgende informatiebijeenkomst toelichten en samen met u bepalen.

Deze informatieavond/workshop wordt gehouden op 11 april 2023 om 19:30.

Locatie: N.t.b.

In de vervolgstappen zullen we gefaseerd verder werken aan een plan om de gebouwen klaar te maken voor een aardgasvrije toekomst. U kunt daaraan meedoen met uw inbreng tijdens de verschillende bijeenkomsten die we zullen organiseren. Zet daarom ook de volgende data alvast in uw agenda:

workshop 2: brainstorm wensen en mogelijkheden: donderdag 11 mei 2023 19:30

workshop 3: programma van eisen: dinsdag 13 juni 2023 19:30

workshop 4: uitgangspunten ontwerp woensdag 5 juli 2023 19:30

workshop 5: 1e opzet voorlopig ontwerp/werkpakket: woensdag 13 september 19:30

workshop 6:  verdere uitwerking ontwerp/werkpakket: woensdag 15 november 19:30

Meer weten over het verduurzamingsproject?

U kunt contact reageren via de groepsapp en uw vraag stellen aan het bestuur via de VVE Whatsapp groep of Klaes Wester, klaesw@hotmail.com of aan Energiegarant via hilbrand@energiegarant.nl