VvE Ondiep

Nieuwsbrief Verduurzaming 3

Nieuwsbrief Verduurzaming
VvE Coöperatieve vereniging Ondiep U.A.
(VvE Ondiep)
Nummer 3 – 6 juni 2023Beste eigenaren en bewoners,­

13 mei jl. hebben wij de tweede bijeenkomst workshop gehad over het verduurzamen van onze woningen. We zijn hierbij vooral ingegaan op de wens van de VvE om de kozijnen te vernieuwen. Verder is het noodzakelijke Flora en Fauna onderzoek nader toegelicht.

Flora en Fauna:

De wet natuurbeheer (WNB) schrijft voor dat voor elk bouwproject een inventarisatie moet worden gemaakt naar de mogelijke risico’s voor beschermde soorten planten en dieren. Dit betreft in het bijzonder vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. De verplichte quickscan hiervoor is gedaan. Deze wijst uit dat er diverse plekken zijn waar vleermuizen en beschermde vogels kunnen nestelen. Dit maakt het noodzakelijk dat vervolgonderzoek en/of maatregelen nodig zijn om deze soorten te beschermen. Dit is vooral van belang bij het toepassen van spouwmuurisolatie.


Aanpak kozijnen

Tijdens de eerste workshop kwam naar voren dat bij veel van de aanwezigen belangstelling was om de kozijnen te vervangen om het comfort en de waarde van de woningen te verhogen. De investeringen in de kozijnen komen in plaats van het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud en toenemende reparatiekosten aan de huidige kozijnen.

Tijdens de workshop is besproken welke kozijnen er moeten worden vervangen. De kozijnen die in scope zijn: “alle ramen en deuren in de gevels van de woningen die aan buiten grenzen”.

Niet in scope zijn:

  • Eventuele dakramen
  • Kozijnen van de portieken
  • Ramen en deuren die grenzen aan de afgesloten portieken
  • Ramen en deuren van bergingen

Er zijn al mensen die HR++ glas in bestaande kozijnen hebben geplaatst. Nadere afstemming is nodig om af te spreken hoe we hiermee moeten omgaan. Uitgangspunt hierbij is dat het beter is om goede kozijnen met HR++ glas te handhaven, zonder dat hierbij de onderhoudsrisico’s binnen de VvE toenemen.

Het plaatsen van nieuwe kozijnen biedt ook kansen om verbeteringen door te voeren en opties te bieden voor bewoners. Hierbij valt te denken aan b.v. zonwering en insecten horren. Ook zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om de functionaliteit te veranderen (b.v. een schuifpui of een draaikiepraam). Het is de bedoeling om dit tijdens de volgende workshop verder uit te werken.

Vervolg

Tijdens de volgende bijeenkomst (workshop 3) zullen we de aanpak voor kozijnen verder uitwerken. Het is de bedoeling om na deze workshop een goede beschrijving te kunnen maken voor aanbieders de benaderen voor het maken van een prijsopgave inclusief de kosten voor eventuele bewonersopties.

Noteer de volgende avonden alvast in de agenda om mee te denken over het project:

workshop 3: dinsdag 13 juni 2023 19:30

workshop 4: woensdag 5 juli 2023 19:30

workshop 5: woensdag 13 september 19:30

workshop 6: woensdag 15 november 19:30

Meer weten over het verduurzamingsproject?

U kunt contact reageren via de groepsapp en uw vraag stellen aan het bestuur via de VVE Whatsapp groep of Klaes Wester, klaesw@hotmail.com of aan Energiegarant via hilbrand@energiegarant.nl