VvE Ondiep

Nieuwsbrief Verduurzaming 4

Nieuwsbrief Verduurzaming
VvE Coöperatieve vereniging Ondiep U.A.
(VvE Ondiep)
Nummer 4 – 20 juni 2023Beste eigenaren en bewoners,­

13 juni jl. hebben wij de was de derde workshop over het verduurzamen van onze woningen. Het doel is om de aanpak voor het vervangen van de kozijnen en het verbeteren van de spouwmuurisolatie als voorstel voor te bereiden voor een ALV aan het einde van het jaar.

Tijdens deze sessie hebben we vooral besproken over het pakket van eisen die kan worden gebruikt voor het opvragen een offerte voor kozijnen. Zo hebben we gesproken voor opties die eigenaren kunnen kiezen om de nieuwe kozijnen op de eigen wensen te kunnen afstemmen.

Financiën

Het uitgangspunt is dat er naar verwachting per eigenaar een eigen inleg zal worden gevraagd zodat de VvE volgende geld heeft om het project te kunnen laten uitvoeren. De hoogte deze bijdrage is nu nog niet bekend. Wij kunnen ons voorstel dat sommige mensen zich zorgen maken of dit wel is te betalen. Vanuit de gemeente en de landelijke overheid zijn er verschillende manieren waarop hulp kan worden geboden. De belangrijkste regelingen zijn de duurzaamheidslening van de gemeente (https://pki.utrecht.nl/Loket/product/66407df5f13f6293bde217d1d5fb332e) en de mogelijkheden van het warmtefonds (https://www.warmtefonds.nl/particulieren). Zelfs voor mensen met een laag inkomen zonder financieringsmogelijkheden is er ondersteuning

Het is verstandig u hierop tijdig te oriënteren. Wilt u hier persoonlijk meer over weten of hulp bij wat voor u een goede oplossing is, dan kunt contact opnemen met een van de adviseurs van Energiegarant. Dit contact zal, vanzelfsprekend, discreet worden behandeld en niet worden gedeeld met andere eigenaren of bestuursleden van de VvE.

Aanpak kozijnen

Tijdens de vorige workshop was de scope voor het vervangen van de kozijnen al bepaald. De kozijnen die in scope zijn: “alle ramen en deuren in de gevels van de woningen die aan buiten grenzen”. Omdat de portieken niet volledige zijn afgesloten geldt dat ook hier de voordeuren feitelijk in verbinding staan met de buitenlucht. Dit betekent dat de voordeuren in het project zullen worden meegenomen.

Niet in scope zijn:

  • Eventuele dakramen
  • Kozijnen van de portieken
  • Ramen en deuren die grenzen aan de afgesloten portieken
  • Ramen en deuren van bergingen

Voor de functionaliteit van de kozijnen zijn er een aantal uitgangspunten benoemd:

In beginsel krijgen de kozijnen dezelfde functionaliteit als nu. Een deur blijft een deur en een raam dat naar buiten open kan, blijft straks ook een raam dat naar buiten draait.

Daar waar nu een (houten) klapraampje (uitzetraam) zit zal worden meegenomen in het onderliggende raam. In plaats hiervan zal in het kozijn een ventilatierooster worden opgenomen.

Bij de voordeuren zal naar een ontwerp worden gekeken met een wat kleiner glas oppervlakte. Dit zorgt voor minder warmteverlies en zal naar verwachting ook voordeliger zijn.

Voor de ruiten van de badkamer en het lage raam op de eerste verdieping zal worden uitgegaan van melkglas.

Naast deze aanpassingen zullen eigenaren zelf de kans krijgen op een aantal opties te kiezen. De belangrijkste mogelijkheden zullen zijn:

  • een draaikiepfunctie (naar binnen) in plaats van een draairaam naar buiten
  • een stolpraam op de plaats van waar nu een draairaam en vastraam naast elkaar zitten
  • een extra draairaam in de woonkamer
  • het plaatsen van horren tegen insecten
  • zonwering (straat zijde door middel van screens) achterzijde mogelijk ook met een zonnescherm

Dit zal de komende periode verdere worden uitgewerkt. Door verschillende leveranciers te benaderen zullen we inzicht krijgen in de kosten voor de VvE als geheel en de kosten per optie (voor rekening van de individuele eigenaren). Op basis van de reserves zal worden bepaald hoe veel inleg er per woning nodig is om het project uit te voeren.

Vervolg

De bijeenkomst van juli komt te vervallen. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn gepland op

workshop 5: woensdag 13 september 19:30

workshop 6: woensdag 15 november 19:30

Meer weten over het verduurzamingsproject?

U kunt contact reageren via de groepsapp en uw vraag stellen aan het bestuur via de VVE Whatsapp groep of Klaes Wester, klaesw@hotmail.com of aan Energiegarant via hilbrand@energiegarant.nl