VvE Ondiep

Nieuwsbrief Verduurzaming 5

Nieuwsbrief Verduurzaming
VvE Coöperatieve vereniging Ondiep U.A.
(VvE Ondiep)
Nummer 5 – 1 december 2023

Beste eigenaren en bewoners,­

Het is enige tijd stil geweest rondom de verduurzaming. Dat wil niet zeggen dat we hebben stil gestaan. Er is hard gewerkt om een aanpak te bedenken voor de verduurzaming en in het bijzonder voor het vernieuwen van de kozijnen en het isoleren van de gevels. Het voorstel voor een vervolgaanpak is toegelicht op de informatiebijeenkomst op 15 november jl. In deze nieuwsbrief vindt u een verslag hiervan.

Extra subsidie vanuit de gemeente

Vincent Feith van de gemeente Utrecht heeft uitgelegd dat de gemeente een nieuwe subsidieregeling heeft gemaakt. In deze regeling is rekening gehouden met het verduurzamen van de VvE’s Ondiep. De regeling geeft een extra subsidie, boven op de reguliere subsidie van de rijksoverheid, van €750,- per maatregel per woning voor maximaal twee maatregelen. De regeling is bedoeld voor particuliere eigenaren (bewoners en verhuurders) en wordt dan ook aan de individuele eigenaren toegekend. Eigenaren met energiearmoede (die eerder in aanmerking kwamen voor de energietoeslag) krijgen zelfs een hogere subsidie van €2.000,- per maatregel. Deze regeling geldt niet voor Woonin.

Met deze regeling wordt het nog aantrekkelijker om de woningen te verbeteren.

Aanpak kozijnen

Voor het vervangen van de kozijnen zijn offertes opgevraagd. Dat bleek niet eenvoudig en heeft ook meer tijd gekost dan we hadden gehoopt. Inmiddels zijn er, in verschillen soorten en maten, door drie partijen kostenindicaties afgegeven. Deze hebben we met enige rekenwerk met elkaar kunnen vergelijken. Tijdens de presentatie is uitgelegd dat het vervangen van alle kozijnen voor de VvE uitgevoerd kan worden met een eenmalig bijdrage van circa €8.000 voor een klein appartement tot circa €15.000 voor een groot appartement (na aftrek van subsidie.

We begrijpen dat wellicht niet iedereen een dergelijk bedrag zomaar kan betalen. Voor die mensen is belangrijk om te weten dat er via het Nationaal Warmtefonds en via de gemeente aantrekkelijke regelingen zijn om geld te lenen voor het verduurzamen. Hieronder is een overzicht van de mogelijkheden weergeven waarbij wordt gerekend met een gemiddeld bedrag van 12,388 euro:

Het is de bedoeling dat iedereen mee kan doen. Als mensen zich zorgen maken over de financiële gevolgen, dan helpen we deze mensen verder door te kijken of één van de leningen een oplossing kan bieden. Laat dit dan a.u.b zo snel mogelijk weten zodat wij u ook op tijd kunnen helpen.

De komende weken zal verder worden gewerkt om de plannen concreter te maken. Zo zal er een meer nauwkeurigere berekening worden gemaakt van de inleg en de verwachte besparing per woning. Het is de bedoeling om in maart 2024 een (extra) ALV te beleggen met een verduurzamingsplan. Waarin de goedkeuring door de VVE voor de aanschaf van de nieuwe kozijnen ter stemming zal worden ingebracht.

Spouwmuurisolatie

Naast het vernieuwen van de kozijnen is er ook gekeken naar het verbeteren van de spouwmuurisolatie. Ook hiervoor zijn offertes opgevraagd. Om dit snel uit te kunnen voeren was de hoop erop gevestigd dat de VvE een ontheffing zou kunnen krijgen voor de Flora en Fauna wetgeving. Helaas heeft de provincie dit afgewezen. Dit betekent dat een volledig Flora en Fauna onderzoek (vleermuis, huismus en gierzwaluw) zal moeten plaatsvinden.

 Dit zorgt niet alleen voor extra kosten, maar vooral ook voor verdere vertraging. De verwachte doorlooptijd is ongeveer 2 jaar. Op de extra ALV (in maart 2024) zal toestemming worden gevraagd om de noodzakelijke onderzoeken op te starten. Klein voordeel is wel, dat deze onderzoekskosten van 2024 waarschijnlijk wel voor subsidie in aanmerking komen. Dit zal voor die ALV ook duidelijk gemaakt worden. 

Zonnepanelen

Tijdens de informatiebijeenkomst is het idee naar voren gebracht of, nu de spouwmuurisolatie moet worden uitgesteld, het mogelijk is om zonnepanelen aan te schaffen. Dit is aantrekkelijk omdat de kosten zeer recent weer flink dalen. De uitgave vanuit het reservefonds die was voorzien voor spouwmuurisolatie kan dan wellicht worden gebruikt voor zonnepanelen. Er is afgesproken dat hiernaar zal worden gekeken. Ook hier voor zal een aanpak als voorstel op de ALV in maart worden ingebracht.

Vervolg

14 maart 2024 zal er een extra ALV zijn. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Ter voorbereiding hierop zal er in februari nog een informatiebijeenkomst worden gehouden. De precieze datum is nog niet bekend. Meer informatie volgt!

Meer weten over het verduurzamingsproject?

Nu de plannen steeds concreter worden is het verstandig om op de hoogte te blijven. De laatste ontwikkelingen worden ook vaak gedeeld op de groepsapp. Bent u eigenaar en nog geen lid van de groepsapp, laat dit dan weten aan Klaes Wester. Hij kan u aan de groepsapp toevoegen.

Yahya Algehaili heeft voor de VvE een website gemaakt https://vveondiep.nl/. Hier vindt u ook informatie over de verduurzamingsplannen.

U kunt contact reageren via de groepsapp en uw vraag stellen aan het bestuur via de VVE Whatsapp groep of Klaes Wester, klaesw@hotmail.com of aan Energiegarant via hilbrand@energiegarant.nl